Winter Symphony:

Litter A

Litter A

Padre: G.I.Ch. Ra Angel Neva of Winter Symphony

Madre: G.I.Ch. Rhea Angel Neva of Winter Symphony

Cuccioli nati il 16 Febbraio 2020
Image

MASCHIO - Angel Neva Winter Symphony